Persondatapolitik for AlsalsaAlSalsa er som dataansvarlig forpligtet til at beskytte dine personoplysninger, når du som medlem eller gæst gør brug af AlSalsa, og de services der tilbydes, og tilstræber, at du føler dig tryg ved AlSalsa’s behandling af dine personoplysninger. AlSalsa behandler personoplysninger om dig i henhold til denne persondatapolitik og gældende lovgivning. Afgivelse af oplysninger til Alsalsa deles med (MinForening ApS) der er databehandler.

1. Hvornår indsamler og anvender AlSalsa dine personoplysninger
AlSalsa indsamler oplysninger om dig i følgende tilfælde:
1. Når du indmelder dig som medlem af AlSalsa, eller udøver medlemsaktiviteter.
2. Når du tilmelder dig som medlem af AlSalsa eller ønsker at gøre brug af AlSalsa indsamles en række oplysninger om dig for at kunne administrere dit medlemskab og/eller din brug af AlSalsa, samt for at kunne tilbyde og levere relevante services til dig.

Ligeledes bruges dine oplysninger for at kunne besvare konkrete henvendelser fra dig, for at kunne gøre dig opmærksom på særlige medlemstilbud samt for at kunne modtage til og frameldinger til aktiviteter og arrangementer gennem MinForening-applikationen (ejet af MinForening ApS). I denne forbindelse indsamler (MinForening ApS) alene nødvendige oplysninger om dig, som for eksempel navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer og emailadresse.

Dine personlige oplysninger behandles og gemmes kun, såfremt du frivilligt har oplyst dem, for eksempel ved udfyldelse af tilmeldingsblanket, deltagelse i et arrangement eller oprettelse af en aftale relateret til AlSalsa.


2. Hvornår videregiver AlSalsa dine personoplysninger
AlSalsa kan i visse tilfælde videregive de personoplysninger, som der behandles om dig. Dine personoplysninger kan f.eks. blive videregivet til:
• a. leverandører AlSalsa samarbejder med for at yde services til dig i forbindelse med administration af dit medlemskab og/eller din brug af AlSalsa for eksempel leverandører af services, tjenester og support (inklusiv når dette relaterer sig til medlemstilbud), herunder AlSalsa;
• b. øvrige tredjeparter i forbindelse med administration af dit medlemskab og/eller brug af AlSalsa, herunder MinForening ApS (ejer af MinForening-applikationen); eller
• c. hvis det er påkrævet ifølge loven, en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.

Videregivelsen vil kun ske i det omfang og til dem, det er nødvendigt for at kunne udføre den tjeneste, som du anmoder om, for eksempel i forbindelse med tilmelding til aktiviteter og arrangementer eller i forbindelse med oprettelse af et medlemskab hos AlSalsa.

3. Hvordan beskytter AlSalsa dine personoplysninger
AlSalsa har tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. AlSalsa sikkerhedsprocedurer og -processer bliver løbende revideret for at sikre rimelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.
I praksis er det ikke muligt at etablere 100 % sikkerhed, og AlSalsa kan derfor ikke garantere, at oplysningerne er fuldstændig beskyttet mod nogen, som forsætligt forsøger at omgå AlSalsas sikkerhedsforanstaltninger for at få adgang til oplysningerne.
Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.


4. Hvilke rettigheder har du
Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som AlSalsa behandler om dig, kan du rette henvendelse til formand@alsalsa.dk eller tlf.nr. 29888909.
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger AlSalsa behandler om dig. Hvis det viser sig, at disse oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode AlSalsa om at rette, blokere eller slette disse oplysninger. Derudover kan du til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling. I denne forbindelse gøres opmærksom på, at dit medlemskab hos AlSalsa er betinget af, at du afgiver og opdaterer de i AlSalsas indmeldelsesblanket påkrævede oplysninger, der er nødvendige for, at registrere dig som medlem samt administrere dit medlemskab. Du kan anmode om at oplysninger om dig, som er personoplysninger, slettes. I så fald, kan (MinForening ApS) ikke tilbyde dig de services, der fremgår af aftalen.

5. Hvor længe opbevarer AlSalsa dine personoplysninger – løbende sletningsforpligtelse
Hos AlSalsa gemmes dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne levere de services, tjenester og ydelser, som du har bedt om, så længe det er nødvendigt for et berettiget formål (såsom administration af dit medlemskab af AlSalsa, eller i så lang tid som det er påkrævet i henhold til lovgivningen. Såfremt vi som dataansvarlig (Forening) og databehandler (MinForening ApS) af hensyn til lovgivningen i øvrigt er forpligtet til at opbevare oplysningerne om dig, beholder vi disse oplysninger, så længe vi er forpligtet hertil.

6. Hvad sker der, når AlSalsa ændrer denne persondatapolitik
AlSalsa opdaterer kontinuerligt denne persondatapolitik for at sikre at præsentere dig med så præcis information som muligt, samt for at sikre at overholde gældende lovgivning. Dette medfører, at AlSalsa løbende vil opdatere og ændre denne persondatapolitik. I tilfælde af væsentlige ændringer giver AlSalsa dig besked via e-mail. Den til enhver tid gældende version af denne persondatapolitik kan rekvireres ved at kontakte AlSalsa på formand@alsalsa.dk

7. Henvendelser og spørgsmål
Du skal være meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores persondatapolitik eller de personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig:
Alsalsa, c/o Ian Hobson, Kløverlykke 88, Høruphav, 6470 Sydals. Emailadresse: formand(at)alsalsa.dk samt telefonnummer 29888909.