Nye indlæg

 

Referat fra general forsamling 19. marts 2015.

31-03-2015
Deltagere til generalforsamlingen: 25 medlemmer.

1. Valg af dirigent: Søren Top
2. Valg af referent: Tina Neitzel
3. Formandens beretning: Medlemmer i foråret 2014: 79, efteråret 75. Gode undervisere hele året; Forår med Søren Frølund og efterår med Petra og Lorenzo Drews, på de øvede hold. Helle Drews har klaret nybegynder og letøvet hele året. Vi er glade for så mange medlemmer, som er fordelt på 4 hold! Pga. ombygninger på Sønderborghus i løbet af 2014, og deraf mindre lokaler, blev vi nødsaget til at splitte undervisningen op på 2 dage. Der danses derfor både mandag og torsdag. Arrangementer i løbet af 2014: Workshops, tour de salsa, koncert, sommerdans, kulturnat og både julefrokost, sommerfest m.m. Bestyrelsen vil gerne takke alle som har lagt hus til og støttet op omkring vore arrangementer og håber på fortsat god deltagelse fremover.
Bestyrelsen foreslog uændrede kontingent og kursusgebyr. Dette blev godkendt. Dvs. pr. sæson: kontingent: kr. 100 og deltagergebyr på hold: kr. 475.
4. Regnskab for 2014 blev godkendt med et overskud på. 8983 kr.
5. Forslag til bestyrelsen – INGEN.
6. Valg til bestyrelsen;
På valg: Tina Neitzel – modtog genvalg og blev genvalgt.
Peter Rosenbeck – modtog ikke genvalg!
Helle Schwennesen – modtog genvalg og blev genvalgt.
Ny i bestyrelsen: Maj-Britt Grøndahl Veien
Nye suppleanter: Jimmy Larsen og Karis Salling
Revisor: Steven Mills – modtog genvalg og blev valgt.
Revisorsuppleant: Carsten Leth-Nielsen
7. Eventuelt:
Peter Rosenbeck takkede af og meddelte at han stadig ønskede at hjælpe med til kulturnatten, hvis foreningen ville have det.
Forslag om at reklamere noget mere efter mænd – det hjalp for en del år siden!
Kommentarer fra deltagere: Gode fester og god rom til julefrokosten :-)Referent
Tina Neitzel
 
OM OS LINKS LINKS TILMELD 
Alsalsa er en frivillig forening, der blev stiftet i år 2000 med det formål at arbejde for udbredelse af kendskab til salsa og andre latin amerikanske danse.
 
  » Vejle Salsa
 
...eller skriv et indlæg i...
 
» Kolding Salsa » Aalborg Salsa
» Odense Salsa » Aarhus Salsa
» Salsa Latina » Los Salseros, Flensborg
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Alsalsa • 6400 Sønderborg • CVR: 35192840