Nye indlæg

 

General forsamling den 28 Marts -med pre Workshop for alle hold.

02-03-2022
igt med til generalforsamlingen, som muligt laver vi et særligt undervisnings program den 28 marts.

Alle hold inviteres til at deltage i en ”pre” generalforsamlings undervisning ved Lexys i teater salen, med mulighed for, at mødes på kryds og tværs af foreningens 4 hold og byde på animation (fælles opvarmning og en stor fælles rueda). Undervisningen løber fra klokken 18:30-20:00.

General forsamlingen gennemføres fra Klokken 20:00 til ca 20:45. - Efter general forsamlingen fortsættes med fælles rueda og social dans – krydret med animationer indtil normalt slut tidspunkt 21:10.

Siden sidste generalforsamling er der kommet et forslag om nogle justeringer til foreningens vedtægter. Disse forslag kan ses i bilag til generalforsamlings indkaldelsen.

Dagsorden for general forsamlingen.

Forslag til dagsorden baseret på de nuværende vedtægter samt forslagene til vedtægtsændringer:
1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Bestyrelsens beretning

4. Fremlæggelse af revideret regnskab, fremlæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent

5. Behandling af indkomne forslag
5.1 Forslag 1 til ændring af foreningens vedtægter (se ”Ændring 1 og 2” i bilag til dagsordenen)
5.2 Forslag 2 til ændring af foreningens vedtægter (se ”Ændring 3” i bilag til dagsordenen)
5.3 Andre indkomne forslag

6. Valg
Ved vedtagelse af Forslag 1 under indkomne forslag er dagsordenen følgende:

Valg af bestyrelsesmedlem – Steen B. Rasmussen ønsker ikke genvalg
Valg af bestyrelsesmedlem – Tina Neitzel ønsker ikke genvalg
Valg af bestyrelsesmedlem – Helle Drews ønsker ikke genvalg
Valg af bestyrelsesmedlem – Jimmy Larsen ønsker ikke genvalg
Valg af bestyrelsesmedlem – Anke Nielsen ønsker ikke genvalg
Valg af suppleant – Lars Mathiesen ønsker ikke genvalg
Valg af suppleant – Dorthe Mortensen ønsker ikke genvalg
Valg af 1 revisor og revisorsuppleant

Ved forkastelse af Forslag 1 under indkomne forslag er dagsordenen følgende:

Valg af formand – Steen B. Rasmussen ønsker ikke genvalg
Valg af kasserer – Tina Neitzel ønsker ikke genvalg
Valg af bestyrelsesmedlem – Helle Drews ønsker ikke genvalg
Valg af bestyrelsesmedlem – Jimmy Larsen ønsker ikke genvalg
Valg af bestyrelsesmedlem – Anke Nielsen ønsker ikke genvalg
Valg af suppleant – Lars Mathiesen ønsker ikke genvalg
Valg af suppleant – Dorthe Mortensen ønsker ikke genvalg
Valg af 1 revisor og revisorsuppleant
 
Forslag til ændring af vedtægter.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Forslag til ændring af vedtægter for AlSalsa:
Ændring 1:
Udsnit af nuværende vedtægter:

Udsnittet foreslås ændret til følgende:
§4. Foreningens ledelse
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der alle vælges af generalforsamlingen. På det førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig selv med formand, næstformand, kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer.
Ændring 2:
Udsnit af dagsorden for den ordinære generalforsamling i nuværende vedtægter:

Udsnittet foreslås ændret til følgende:
6. Valg:
2 bestyrelsesmedlemmer (vælges for 2 år i lige år)
3 bestyrelsesmedlemmer (vælges for 2 år i ulige år)
2 suppleanter (vælges hvert år)
1 revisor og 1 revisorsuppleant (vælges hvert år)
Ændring 3:
Udsnit af nuværende vedtægter:

Udsnittet foreslås ændret til følgende:
7. Eventuelt
Alle personvalg sker ved enten skriftlig afstemning eller håndsoprækning. Uanset fremgangsmåde kontrolleres at antallet af afgivne stemmer ikke overstiger antallet af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
 
OM OS LINKS LINKS TILMELD 
Alsalsa er en frivillig forening, der blev stiftet i år 2000 med det formål at arbejde for udbredelse af kendskab til salsa og andre latin amerikanske danse.
 
  » Vejle Salsa
 
...eller skriv et indlæg i...
 
» Kolding Salsa » Aalborg Salsa
» Odense Salsa » Aarhus Salsa
» Salsa Latina » Demis Salsa Cubana
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Alsalsa • 6400 Sønderborg • CVR: 35192840