Nye indlæg

 

Indkaldelse til General forsamling - Den 23 Marts Klokken 20:00.

03-03-2020

Indkaldelse til General forsamling - Den 23 Marts Klokken 20:00.
 

Dagsorden er følgende:

 1.      Valg af dirigent.
 2.       Valg af referent.
 3.       Bestyrelsens beretning.
 4.       Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab, fremlæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent.
 5.       Behandling af indkomne forslag.
 6.       Valg: 
 •   1 formand   (vælges for 2 år i lige år)!
 •   1 kasserer   (vælges for 2 år i ulige år)!
 •   1 bestyrelsesmedlemmer  (vælges for 2 år i lige år)!
 •   2 bestyrelsesmedlemmer  (vælges for 2 år i ulige år)!
 •   2 suppleanter   (vælges hvert år)
 •   1 revisor og revisorsuppleant (vælges hvert år)


Som vanligt kan vi godt bruge nogle, som kan komme ind i bestyrelsen med nogle friske ideer til foreningen, og sikre at bestyrelsen favner alle hold.

Forslag der ønskes behandlet på general forsamlingen skal fremsendes til Formand@alsalsa.dk

 
OM OS LINKS LINKS TILMELD 
Alsalsa er en frivillig forening, der blev stiftet i år 2000 med det formål at arbejde for udbredelse af kendskab til salsa og andre latin amerikanske danse.
 
  » Vejle Salsa
 
...eller skriv et indlæg i...
 
» Kolding Salsa » Aalborg Salsa
» Odense Salsa » Aarhus Salsa
» Salsa Latina » Los Salseros, Flensborg
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Alsalsa • 6400 Sønderborg • CVR: 35192840