Nye indlæg

 

Generalforsamling Søndag den 11. marts Klokken 14:00.

06-02-2018
Der indkaldes til general forsamling Søndag den 11. marts Klokken 14:00. Vi mødes på Sønderborghus. Foreningen byder på øl og vand til deltagerne i general forsamlingen. Vi fortsætter med Søndags Salsa efter generalforsamlingen. Forslag der ønskes behandles på general forsamlingen skal sendes til Formand@alsalsa.dk senest 21 dage før general forsamlingen.
 
Dagsordenen er:
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum omfatte følgende punkter:
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Bestyrelsens beretning.
4. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab, fremlæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg:
1 formand (vælges for 2 år i lige år)!
1 kasserer (vælges for 2 år i ulige år)!
1 bestyrelsesmedlemmer (vælges for 2 år i lige år)!
2 bestyrelsesmedlemmer (vælges for 2 år i ulige år)!
2 suppleanter (vælges hvert år)
1 revisor og revisorsuppleant (vælges hvert år)

7. Eventuelt
 
Vi håber på god opbakning til general forsamlingen.
 
OM OS LINKS LINKS TILMELD 
Alsalsa er en frivillig forening, der blev stiftet i år 2000 med det formål at arbejde for udbredelse af kendskab til salsa og andre latin amerikanske danse.
 
  » Vejle Salsa
 
...eller skriv et indlæg i...
 
» Kolding Salsa » Aalborg Salsa
» Odense Salsa » Aarhus Salsa
» Salsa Latina » Los Salseros, Flensborg
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Alsalsa • 6400 Sønderborg • CVR: 35192840