Nye indlæg

 

Indkaldelse til General forsamling den 21 Marts.

02-02-2016
Vi afholder general forsamling i Alsalsa Mandag den 21 marts.

General forsamlingen afholdes mellem de 2 undervisnings hold: fra 19:40 til 20:10. Vi håber medlemmerne vil bakke op om general forsamlingen ved at deltage og give input.

Dagsorden.

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Bestyrelsens beretning.
4. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab, fremlægges af budget samt fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg til bestyrelsen.
7. Eventuelt.

På valg er 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
 
OM OS LINKS LINKS TILMELD 
Alsalsa er en frivillig forening, der blev stiftet i år 2000 med det formål at arbejde for udbredelse af kendskab til salsa og andre latin amerikanske danse.
 
  » Vejle Salsa
 
...eller skriv et indlæg i...
 
» Kolding Salsa » Aalborg Salsa
» Odense Salsa » Aarhus Salsa
» Salsa Latina » Los Salseros, Flensborg
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Alsalsa • 6400 Sønderborg • CVR: 35192840